Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Niech oni w nas będą jedno

14 sierpnia 2022

Andrzej Kempczyński
Jan 17:20-23