Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Głód w Egipcie

7 sierpnia 2022

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 41:53-57