Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nauka o Słowie Bożym: Autorytet i nieomylność Biblii

31 lipca 2022

Andrzej Kempczyński
n.d.