Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Pierwsze wrażenie dotyczące osoby Boga

10 lipca 2022

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 1:1-2:3