Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nauka o Trójcy Świętej

19 czerwca 2022

Andrzej Kempczyński