Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nierządnica Rachab - niespodziewany sojusznik Bożego ludu

12 czerwca 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 2:1-21