Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dobro Bożego ludu wymaga jego jedności

15 maja 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 1:12-18