Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Izajasz i Boża chwała

8 maja 2022

Nigel Hoad
Izaj 48