Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nowy przywódca Izraela

24 kwietnia 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 1:1-9