Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Bóg wzywa cię do nowego życia

17 kwietnia 2022

Andrzej Kempczyński
Rzym 6:1-14