Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kiedy problem wydaje się duży, a Bóg wydaje się mały

27 marca 2022

Andrzej Asijuk
1 Król 18:45-19:4