Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak wojna wskazuje na istnienie Boga?

20 marca 2022

Andrzej Kempczyński
Izaj 2:1-5