Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Zmagania z wątpliwościami

6 marca 2022

Andrzej Kempczyński
Ps 73