Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Władza sprawująca rządy - część 3

6 lutego 2022

Andrzej Kempczyński
Rzym 13:1-7