Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

I zamieszkam w domu PANA na długo

9 stycznia 2022

Andrzej Kempczyński
Psalm 23:6