Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

PAN jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie

5 grudnia 2021

Andrzej Kempczyński
Ps 23:1