Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak mogę służyć w kościele? - część 1

14 listopada 2021

Andrzej Kempczyński
Ef 4:1-16