Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Bardziej organizm niż organizacja

7 listopada 2021

Janusz Sylwestrowicz
1 Kor 12:12-31