Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Prawdziwy kościół - część 3

24 października 2021

Andrzej Kempczyński
Mt 28:16-20