Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym dla Chrystusa jest kościół?

26 września 2021

Andrzej Kempczyński
Ef 5:21-33