Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Przypowieść o talentach

19 września 2021

Bartoszs Rodak
Mt 25:14-30