Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Posługa apostoła Pawła

12 września 2021

Andrzej Kempczyński
2 Kor 5:11-6:10