Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak długo ma to trwać, PANIE?

5 września 2021

Andrzej Kempczyński
Psalm 79