Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Przypowieść o dziesięciu pannach

29 sierpnia 2021

Bartosz Rodak
Mt 25:1-13