Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Niebo na ziemi

15 sierpnia 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 9:2-13