Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaką nadzieję ma dla nas życie wieczne?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

To przypomina nam, że ten obecny upadły świat nie jest wszystkim; wkrótce będziemy żyć z Bogiem i będziemy cieszyć się Nim na wieki w nowym mieście, w nowych niebiosach i nowej ziemi, gdzie będziemy całkowicie i na zawsze wolni od grzechu, i będziemy posiadali odnowione, zmartwychwzbudzone ciała w odnowionym, odtworzonym stworzeniu.

I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

- Objawienie Jana 21:1-4
Komentarz

Pismo zaczyna pierwotnym stworzeniem wszechświata i kończy w swoich ostatnich rozdziałach stworzeniem nowego wszechświata. A pomiędzy, perspektywa jest przyćmiona przez tą Alfę i Omegę, ten Początek i Koniec. Pierwszym wypowiedzianym wyrażeniem tego jest Boże słowo w Izajaszu 65: „Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię” (w 17). Potem sam Jezus powiedział o palingenesia, dosłownie „nowym narodzeniu”, ale w NIV ([od tłumacza] angielskie tłumaczenie Biblii New International Version) „odnowienie wszystkiego” (Mat 19:28) [w Biblii Warszawskiej: przy odrodzeniu]. W reszcie Nowego Testamentu trzej główni apostoliczni autorzy (Paweł, Piotr i Jan) wszyscy odnoszą się do tego samego tematu. Paweł pisze, że całe stworzenie pewnego dnia będzie wyzwolone z niewoli bólu i rozpadu (Rzym 8:18-25). Piotr prorokuje, że obecne niebiosa będą zastąpione przez nowe niebo i ziemię, które będą domem sprawiedliwości i pokoju (2 Piotra 3:7-13). Następnie Jan pisze, że widział tę samą zamianę, razem z Nowym Jeruzalem, zstępującym z nieba od Boga (Obj 21:1-2). I w tym samym rozdziale Jan pisze, że królowie ziemscy oraz narody przyniosą swoją chwałę do miasta, chociaż „I nie wejdzie do niego nic nieczystego” (Obj 21:27). Potrzebujemy być ostrożni w naszej interpretacji tych wersetów, ale wydają się one znaczyć, że ludzka kultura nie zostanie całkowicie zniszczona, ale kiedy zostanie oczyszczona z wszelkiej skazy zła, będzie zachowana by upiększać Nowe Jeruzalem. Podsumowując, tak jak w zmartwychwstaniu ciała, tak w odnowieniu wszechświata, stare nie zostanie całkowicie zniszczone ale będzie przemienione. To jest nasza żywa nadzieja przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych.

- John Stott (1921–2011). Z Through the Bible, Through the Year: Daily Reflections from Genesis to Revelation (Grand Rapids: Baker, 2006), 285. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi