Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaką korzyścią jest dla nas wniebowstąpienie Chrystusa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Chrystus fizycznie wstąpił w naszym imieniu, tak jak fizycznie przyszedł na świat z naszego powodu, i teraz oręduje za nami w obecności swojego Ojca, przygotowuje dla nas miejsce, i także posyła nam swojego Ducha.

Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

- List do Rzymian 8:34
Komentarz

Witaj dniu co widzi Go powstającego,
Wykradziony sprzed naszych pragnących oczu!
Chrystus na krótko śmiertelnikom dany,
Wstępuje do swego ojczystego nieba!

Tam czeka huczny triumf:
„Podnieście głowy odwieczne bramy,
Szeroko otwórzcie promienną scenę,
Przyjmijcie do środka Króla Chwały!

Otoczony mocą aniołów,
Ich triumfujący Pan, i nasz,
Pogromca śmierci i grzechu,
Przyjmijcie do środka Króla Chwały!

Mimo że przyjmuje go najwyższe niebo,
Ciągle kocha ziemię, którą opuszcza;
Mimo że wraca na Swój tron,
Ciągle nazywa ludzkość swoją.

Patrzcie! Podnosi do góry swoje ręce!
Patrzcie! Pokazuje oznaki miłości!
Słuchajcie uważnie! Jego łaskawe usta obdarzają
Błogosławieństwami Jego kościół na dole!

Ciągle swoją śmiercią za nas się wstawia;
Obecny, wstawia się;
Blisko siebie szykuje nasze miejsce,
Prekursor ludzkiej rasy.

Mistrzu, (kiedykolwiek powiemy)
Dzisiaj wzięty sprzed naszych głów;
Zobacz Twoje wierne sługi, zobacz!
Zawsze wpatrujące się w Ciebie.

Spraw, chociaż oddzielony sprzed naszego wzroku,
Tam na wysokości...,
Spraw by nasze serce do ciebie mogły się wznieść,
Podążając za Tobą poza niebiosa.

Zawsze do góry pozwól nam iść,
Niesieni na skrzydłach miłości;
Patrząc kiedy nasz Pan przyjdzie,
Wyczekując, wzdychając za domem.

Tam pozostaniemy z Tobą,
Partnerzy Twego nieskończonego panowania;
Tam Twą twarz bezchmurną zobaczymy,
Znajdziemy w Tobie nasze niebo nad niebami!

- John Wesley (1703–1791). Z “Hymn for Ascension-Day” w The Poetical Works of John and Charles Wesley, by John Wesley, Charles Wesley, arranged by George Osborn, Volume 1 (London: Paternoster, 1868), 187–188. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi