Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co oznacza dla nas zmartwychwstanie Chrystusa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Chrystus odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią poprzez bycie fizycznie wskrzeszonym, tak aby wszyscy, którzy ufają jemu zostali wzbudzeni do nowego życia w tym świecie i do życia wiecznego w świecie, który ma nadejść. Tak jak pewnego dnia zostaniemy wskrzeszeni, tak ten świat pewnego dnia będzie odnowiony. Ale ci, którzy nie ufają Chrystusowi będą wzbudzeni do wiecznej śmierci.

A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

- 1 List do Tesaloniczan 4:13-14
Komentarz

Najbardziej okazałe miasta na ziemi, jakkolwiek wspaniałe ich budynki, to mają swoje fundamenty w prochu, a ich ulice są brudne i splugawione, i zrobione by po nich deptano stopami; ale ulice tego niebiańskiego miasta są z czystego złota, podobne do prześwitującego szkła, i jego fundamenty są z cennych kamieni, a jego bramy z pereł.... Jest wiele zasad przeciwnych miłości, które czynią ten świat jak burzliwe morze. Samolubstwo, zawiść, zemsta, i zazdrość, i podobne namiętności utrzymują życie na ziemi w stałym zgiełku.... Ale och! Jaki odpoczynek jest tam w tym świecie, w którym Bóg pokoju i miłości napełnia swoją własną łaskawą obecnością, i w którym Baranek Boży żyje i króluje, napełniając je najjaśniejszymi i słodkimi promieniami jego miłości; gdzie nie ma nic co by przeszkadzało lub obrażało, i żadna istota lub przedmiot, które są widoczne jest otoczone doskonałą uprzejmością i słodkością..., gdzie nie ma żadnego wroga i żadnej wrogości; ale doskonała miłość w każdym sercu i do każdeij istoty; gdzie jest doskonała harmonia pomiędzy wszystkimi mieszkańcami, nikt nie zazdrości nikomu, ale wszyscy radują się ze szczęścia wszystkich innych..., gdzie miłość jest zawsze obopólna i w pełni odwzajemniona; gdzie nie ma żadnej obłudy lub fałszu, ale jest doskonała prostota i szczerość; gdzie nie ma żadnej zdrady, lub niewierności, lub niestałości, lub zazdrości w jakiejkolwiek formie... gdzie nie ma żadnych podziałów z powodu różnicy zdań lub interesów, ale gdzie wszystko w tym chwalebnym i kochającym społeczeństwie będzie najbliżej i bosko powiązane, i każdy będzie należał do innych, i wszyscy będą cieszyć się sobą nawzajem w doskonałym powodzeniu i bogactwach, i czci, bez jakiejkolwiek choroby, lub smutku, lub prześladowania lub zmartwieniu, lub bez jakichkolwiek wrogów, którzy by ich prześladowali, ani jakiegokolwiek plotkarza tworzącego zazdrość lub nieporozumienie, lub mącocego doskonały i święty i błogosławiony pokój, który rządzi w niebie!


Zobacz inne pytania i odpowiedzi