Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Gdzie obecnie jest Chrystus?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Chrystus wstał cieleśnie z grobu trzeciego dnia po swojej śmierci i siedzi po prawicy Ojca, władając swoim królestwem i wstawiając się za nas, dopóki nie wróci, aby sądzić i odnowić cały świat.

(...) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym...

- List do Efezjan 1:19-21
Komentarz

Bóg, on jest “Jestem, który jestem”, … i Chrystus, on jest “wczoraj, dzisiaj, jutro, ten sam na wieki”…. Człowiek nie może powiedzieć o jakimkolwiek stworzeniu w świecie, że było wczoraj, i będzie jutro oraz na wieki. Możemy to powiedzieć o Chrystusie, „on jest Alfa i Omega, pierwszym i ostatnim, on był i jest i ma przyjść”, i dlatego, ci którzy są założeni na nim, którzy mają swoje szczęście w nim, są niewzruszalni jak on jest niewzruszalny; i ci, którzy są zbudowani na jakiejś innej rzeczy, oni giną tak jak rzecz ginie. Nie ma niczego w świecie, co by miało taką istotę, ale jest poddane w czasie by nie być. Tylko chrześcijanin, który jest w Chrystusie, który jest tak niewzruszony jak jest Chrystus; a Chrystus nigdy nie będzie niczym innym jak to kim jest; ponieważ z konieczności Bóg musi być zawsze sobą. On jest Jehową, „Ja jestem, ja jestem” w każdym czasie; i Chrystus jest Jehową. Dlatego chrześcijanin, i nikt inny poza chrześcijaninem, ma niewzruszone utwierdzenie w Chrystusie. Bez tego utwierdzenia w Chrystusie czym jesteśmy? Czym są grzeszni ludzie? Plewą, którą rozwiewa wiatr! Oni są trawą, itd, niczym, unoszeni lada powiewem. Ale chrześcijanin jest kamieniem, skałą, zbudowanym na Chrystusie Jezusie.

- Richard Sibbes (1577–1635). Z “Commentary on 2 Corinthians Chapter 1” w The Complete Works of Richard Sibbes, Volume 3 (Edinburgh, James Nichol, 1862), 426. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi