Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest kościół?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Bóg wybiera i zachowuje dla siebie społeczność wybranych do życia wiecznego i zjednoczonych przez wiarę, którzy kochają Boga, podążają za nim, uczą się od niego, czczą go wspólnie. Bóg posyła tę społeczność by ogłaszała ewangelię i zapowiadała królestwo Chrystusa poprzez jakość swojego wspólnego życia oraz swoją wzajemną miłość.

My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.

- 2 List do Tesaloniczan 2:13
Komentarz

Moi bracia, pozwólcie że powiem, bądźcie jak Chrystus w każdym czasie. Kopiujcie go publicznie. Większość z nas żyje w swego rodzaju rozgłosie; wielu z nas jest powołanych do pracy każdego dnia przed naszymi bliźnimi. Jesteśmy obserwowani; nasze słowa są łapane; nasze życia są badane, rozbierane na kawałki. Orlooczy, argusooczy świat obserwuje wszystko co robimy, i ostra krytyka jest na nas. Publicznie żyjmy życiem Chrystusowym. Starajmy się przedstawiać naszego Mistrza, a nie nas samych – tak, żebyśmy mogli powiedziec, „Już dłużej nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus.” Uważajcie abyście to wnosili też do kościoła .... Bądźcie w kościele jak Chrystus. Jak wielu z was tam jest … szukając wyższości? Jak wielu próbuje mieć trochę więcej godności i mocy ponad innymi chrześcijanami, zamiast pamiętać, że fundamentalną zasadą dla wszystkich naszych kościołów jest, że wszyscy ludzie są równi – jednakowo bracia, jednakowo mają być jako tacy przyjęci. Noście ducha Chrystusowego, zatem, w waszych kościołach, gdziekolwiek jesteście; niech wasi współczłonkowie powiedzą o was: „On jest z Jezusem.”

- Charles Haddon Spurgeon (1834–1892). Z kazania “Christ’s People—Imitators of Him” in Sermons of the Rev. C. H. Spurgeon (New York: Sheldon, Blakeman & Co.,1858), 263–264. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi