Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy Wieczerza Pańska cokolwiek dodaje do przebłagalnego dzieła Chrystusa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Nie, Chrystus umarł raz na zawsze. Wieczerza Pańska jest posiłkiem przymierza, świętującym przebłagalne dzieło Chrystusa; jest także narzędziem wzmacniania naszej wiary, kiedy patrzymy ku niemu, oraz przedsmakiem przyszłej uczty. Ale ci, którzy biorą udział z sercami, które się nieupamiętały, jedzą i piją swój własny sąd.

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga...

- 1 List Piotra 3:18
Komentarz

Stanowczo ustalmy to w naszych umysłach, że Wieczerza Pańska nie została dana by być narzędziem ani dla usprawiedliwienia ani nawrócenia. Nigdy nie miała udzielać łaski tam gdzie teraz jej nie ma, lub dawać przebaczenie gdzie przebaczenia jeszcze nie otrzymano. Nie ma możliwości zapewnienia tego czego brakuje w wyniku braku opamiętania ku Bogu, oraz wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to ustanowienie dla skruszonych, nie dla nieskruszonych – dla wierzących, nie dla niewierzących, - dla nawróconych, nie dla nienawróconych. Nienawrócony człowiek, który uważa, że może znaleźć skrót do nieba poprzez przyjmowanie sakramentów, bez stąpania wydeptanymi krokami upamiętania i wiary, pewnego dnia zorientuje się ku swojej zgubie, że jest całkowicie zwiedziony. Wieczerza Pańska ma wzmacniać i pomagać łasce, którą człowiek ma, ale nie udzielać łaski, której nie ma. Z pewnością nigdy nie było zamierzone, aby ona jednała nas z Bogiem, usprawiedliwiała czy nawracała. Najprostsze stwierdzenie korzyści, którą wierny komunikant (osoba przyjmująca komunię, dodatek tłumacza) może oczekiwać że otrzyma poprzez Wieczerzę Pańską ... to wzmocnienie i odświeżenie naszych dusz. Jaśniejsze poglądy na Chrystusa i Jego przebłaganie, jaśniejsze poglądy na jego wszystkie urzędy, które Chrystus sprawuje jako nasz Pośrednik i Orędownik, jaśniejsze poglądy na całkowite odkupienie, które Chrystus zdobył dla nas przez Swoją zastępczą śmierć na krzyżu, jaśniejsze poglądy na nasze całkowite i doskonałe przyjęcie w Chrystusie przed Bogiem, świeże powody dla głębokiego upamiętania się z grzechu, świeże powody dla żywej wiary, świeże powody dla życia świętym, oddanym, podobnym do Chrystusa życiem, - te rzeczy są pomiędzy głównymi korzyściami jakie wierzący może z ufnością oczekiwać, że otrzyma poprzez uczestniczenie w Stole Pańskim. Ten kto je chleb i pije wino we właściwym duchu odkryje, że jest pociągnięty do bliższej społeczności z Chrystusem, i będzie czuł, że zna Go bardziej, i rozumie Go lepiej .... W jedzeniu tego chleba oraz piciu z tego kielicha, taki człowiek będzie miał swoje upamiętanie pogłębione, swoją wiarę zwiększoną, swoje poznanie powiększone, swój nawyk świętego życia wzmocniony. Będzie zdawał sobie bardziej sprawę z “prawdziwej obecności” Chrystusa w swoim sercu. Jedząc ten chleb przez wiarę, będzie czuł bliższą społeczność z ciałem Chrystusa. Pijąc to wino przez wiarę, będzie czuł bliższą społeczność z krwią Chrystusa. Będzie lepiej widział czym dla niego jest Chrystus, i czym on jest dla Chrystusa. Dogłębniej zrozumie co to znaczy być „jedno z Chrystusem, i Chrystus jedno z nim.” Będzie czuł, że korzenie duchowego życia jego duszy są nawodnione, a dzieło łaski w jego sercu ukształtowane, zbudowane i podniesione. Te wszystkie rzeczy mogą wydawać się i brzmieć dla cielesnego człowieka jak głupstwo, ale dla prawdziwego chrześcijanina, te rzeczy są światłem, i zdrowiem, i życiem, i pokojem.

- John Charles Ryle (1816–1900). Z “Thoughts on the Supper of the Lord” in Principles for Churchmen (London: William Hunt, 1884), 267 – 270. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi