Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest Wieczerza Pańska?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Chrystus nakazał wszystkim chrześcijanom jeść chleb i pić z kielicha jako dziękczynne wspomnienie jego i jego śmierci. Wieczerza Pańska jest świętowaniem Bożej obecności pomiędzy nami; przyprowadzeniem nas do społeczności z Bogiem i ze sobą; karmieniem i posileniem naszych dusz. Ona także oczekuje dnia, kiedy będziemy jedli i pili z Chrystusem w królestwie jego Ojca.

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

- 1 List do Koryntian 11:23-26
Komentarz

Wieczerza Pańska ... jest celowo dana przez Króla świętych dla … jego rodziny, dla odświeżenia zmęczonego, oraz by uczynić szczęśliwą duszę, która jest smutna. Noc przed swoją gorzką śmiercią, ustanowił sakramentową ucztę! Sprawił, że uczniowie usiedli z nim, i kiedy wzięli udział w wieczerzy paschalnej, sakrament obietnicy, i spróbowali starego wina, dał im z nowego, sakrament lepszego przymierza, oraz pełniejszej łaski ewangelii. Nauczył ich, że jego śmierć jest dla nich życiem; i że to co jest jego najbardziej gorzkim cierpieniem, jest ich ucztą; i jego smutki są ich radością .... Zabity Baranek Boży naszą paschą, która została ofiarowana za nas, który gładzi grzech świata, był przyjemnym jedzeniem, który sakramentalnie sam im dostarczył, i faktycznie ofiarował za nich następnego dnia .... O jakie ... skarby miłosierdzia są tutaj nam przedstawione w sakramencie! Mamy tutaj społeczność z pojednanym Bogiem, i są wprowadzeni do jego obecności przez wielkiego Pojednacza. Mamy tutaj społeczność z naszym błogosławionym Odkupicielem, jako ukrzyżowanym i uwielbionym i ofiarowanym nam jako nasza wzbudzająca, zachowująca, wzmacniająca głowa. Mamy tutaj społeczność z Duchem Świętym stosującym do naszych dusz korzyści odkupienia, zbliżającego nas do Syna i dającego światło, i życie, i siłę od niego dla nas; wzmacniającego i pobudzającego jego łaski w nas. Mamy tutaj społeczność z ciałem Chrystusa, jego uświęconym ludem, dziedzicami żywota .... Zapieczętowana wiadomość o Bożym pojednaniu z nami, oraz zapięczetowane przebaczenie naszych wszystkich grzechów, oraz zapieczętowane udzielenie życia wiecznego ... sakrament jest słodki, który je niesie .... I mimo że w tej niskiej społeczności niedoskonałych świętych, widzimy jak w zwierciadle, i mamy tylko małe, niedoskonałe smaki chwalebnych rzeczy, których oczekuje nadzieja; ale jest to więcej niż wszystko to co ziemia i ciało może wydać; i jest to najwyższa przyjemność, że przez nie jest objawiona, zapieczętowana i reprezentowana.

- Richard Baxter (1615–1691). Z “A Saint or a Brute” in The Practical Works of Richard Baxter, Volume 10 (London: Paternoster, 1830), 316–320. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi