Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy chrzest wodny jest zmyciem grzechu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Nie, tylko krew Chrystusa i odnowienie przez Ducha Świętego może oczyścić nas z grzechu.

Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

- Ewangelia Łukasza 3:16
Komentarz

On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jest pytanie, dlaczego Jan równie dobrze nie powiedział, że to wyłącznie Chrystus obmywa dusze swoją krwią? Powodem jest, że to obmycie jest wykonywane przez moc Ducha, i Jan podsumował to wystarczająco by wyrazić cały efekt chrztu przez to jedno słowo Duch. Znaczenie jest jasne, że wyłącznie Chrystus udziela całą łaskę, która jest symbolicznie przedstawiona poprzez zewnętrzny chrzest, ponieważ jest to osoba, która „pokrapia sumienie” swoją krwią. Jest to osba, która umartwia starego człowieka, i udziela Ducha odrodzenia. Słowo ogień jest dodane jako epitet, i ma zastosowanie do Ducha, ponieważ on zabiera naszą nieczystość, tak jak ogień oczyszcza złoto.

- John Calvin (1509–1564). Z Calvin's Bible Commentaries: Matthew, Mark and Luke, Part I, translated by John King (Forgotten Books, 2007), 187. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi