Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest chrzest?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Chrzest jest obmyciem w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego; oznacza i pieczętuje naszą adopcję w Chrystusa, nasze oczyszczenie z grzechu, i nasze zobowiązanie by należeć do Pana i do jego kościoła.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...

- Ewangelia Mateusza 6:8-13
Komentarz

Społeczeństwo do którego Chrześcijanin jest powołany podczas chrztu nie jest kolektywem ale Ciałem. Jest to faktycznie to Ciało, którego rodzina jest obrazem na poziomie naturalnym. Jeśli ktoś przyszedł do niej z błędnym rozumieniem, że członkostwo w Kościele było w pogardliwym współczesnym sensie – nagromadzeniem się razem osób tak jakby to były grosiki lub żetony – mógłby zostać poprawiony na progu przez odkrycie, że Głowa tego Ciała jest tak niepodobna do pośledniejszych członków, że oni nie dzielą z nim żadnego orzeczenia jak tylko przez analogię. Jesteśmy wezwani od początku by łączyć się jako stworzenia z naszym Stwórcą, jako śmiertelni z nieśmiertelnym, jako odkupieni grzesznicy z bezgrzesznym Odkupicielem. Jego obecność, interakcja między Nim a nami, musi zawsze być przeważająco dominującym czynnikiem w życiu, które mamy prowadzić w Ciele, i jakakolwiek koncepcja chrześcijańskiej wspólnoty, która nie oznacza przede wszystkim wspólnoty z nim jest błędna.

- C. S. Lewis (1898–1963). Z Weight of Glory (New York: HarperCollins, 2001), 166. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi