Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym są sakrementy lub obrzędy?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Sakramenty lub obrzędy dane przez Boga i ustanowione przez Chrystusa, to jest chrzest i Wieczerza Pańska, są widzialnymi znakami i pieczęciami tego, że jesteśmy związani ze sobą jako wspólnota wiary przez jego śmierć i zmartwychwstanie. Przez nasze używanie ich Duch Święty pełniej ogłasza i pieczętuje dla nas obietnice ewangelii.

Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

- List do Rzymian 6:4

I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

- Ewangelia Mateusza 6:8-13
Komentarz

Więc tak mówię o chrzcie i Wieczerzy Pańskiej: “W ich właściwym i wyznaczonym zastosowaniu nie mogą być zbyt mocno cenione: ale jeśli zostaną nadużyte w celach, do których nie zostały dane, i będzie się na nie patrzeć jak na zawierające w samych sobie i przekazujące z samych siebie, zbawienie człowiekowi, wtedy są zbezczeszczone.” ... Nauczmy się zatem jak używać Bożych obrzędów – Powinniśmy być za nie wdzięczni: powinniśmy je szanować: powinniśmy w nich patrzeć na Boga i oczekiwać od Boga przez nie przekazywania jego łaski i pokoju. Mają być szanowane, ale nie czczone; by były używane jako środki, ale żeby nie spoczywać na nich jako na celu. Nikt nie może wyobrażać siebie jako lepszego tylko dlatego, że brał udział w jakimś obrzędzie.

Wieczerza Pańska … jako ustanowiona przez Chrystusa … w tym temacie dałbym następującą radę: 1. Zdobądź właściwe poglądy na ten obrzęd - ... nikt kto pragnie służyć i czcić Boga nie powinien się od niej wstrzymywać. Ale nikt nie powinien myśleć, że wykonanie tego obowiązku ma jakikolwiek czar w sobie, by rekomendować go Bogu ... wyłącznie Chrystus jest tym, któy może nas zbawić ... przez którego jesteśmy posileni dla całego świętego posłuszeństwa .... 2. Dąż do zdania sobie sprawy z wielkich prawd w niej ogłoszonych – Tutaj widzisz Chrystusa oddającego siebie za ciebie. W złamanym chlebie, i w lanym winie, widzisz jego cierpienie aż do śmierci, te cierpienia, które zmazały twoją winę, i nabyły odpuszczenie twoich grzechów. Niech widok napełni cię radością i wdzięcznością; i niech da odwagę twojemu dostępowi do Boga .... 3. Patrz w przyszłość do uczty przygotowanej dla ciebie w niebie – Wkrótce, zostaniesz wezwany na „ucztę Baranka w niebie”, i tam zobaczysz Odkupiciela i jego odkupionych ucztujących razem w nieskończonym szczęściu .... Oczekuj, zatem, tego błogosławionego dnia ... niech to będzie twoim jednym dążeniem by teraz dostać „szatę weselną”, która przysposobi cię, że będziesz mile widzianym gościem przy stole.

- Charles Simeon (1759–1836). Z “The Bible Standard of Religion” and “The Lord’s Supper” in Horae Homilecticae: or Discourses (Principally in the Form of Skeletons) and Forming a Commentary upon Every Book of the Old and New Testament (London: Holdsworth & Ball, 1832), Volume III, 542–543 and Volume XI, 557–559. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi