Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak Słowo Boże ma być czytane i słuchane?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Z pilnością, przygotowaniem i modlitwą, tak żebyśmy mogli przyjąć je z wiarą, przechowywać je w naszych sercach, i praktykować je w naszych życiach.

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do czynienia wszelkiego dobra.

- 2 List do Tymoteusza 3:16-17
Komentarz

Kiedy czytasz swoją Biblię dzień po dniu, czy stosujesz prawdę do siebie samego? Jaka jest twoja motywacja kiedy czytasz Biblię? Czy jest to, by mieć wiedzę o niej tak żebyś mógł pokazać innym jak dużo wiesz, i kłócić się z nimi, lub czy stosujesz prawdę do siebie samego? ... Kiedy czytasz ... powiedz sobie „Oto ja! Co ono o mnie mówi?”. Pozwól Pismu się zbadać, w przeciwnym razie może ono być niebezpieczne. Jest pewien kontekst, w którym im więcej go znasz tym bardziej jest to niebezpieczne dla ciebie jeśli nie stosujesz go do siebie samego. ... Musimy stosować prawdę do nas samych i być przez nią uniżonymi. Musimy być bardzo uważni by nie rozmawiać o rzeczach teoretycznie, bez martwienia się o zastosowanie ich do naszych własnych żyć.... Ludzie ... osądzają Chrystusa poprzez ciebie i mnie. Mówią „Spójrz na tych chrześcijan! … Oni wspaniale mówią kiedy świeci słońce i wszystko się układa, ale kiedy są kłopoty w rodzinie, w momencie kiedy wszystko idzie źle to wydaje się, że nic nie mają, że są dużo gorsi niż wielu, którzy nie są chrześcijanami. Czy to jest chrześcijaństwo?” – [oni dokonują] doskonale logiczną, doskonale jasną dedukcję.

- David Martyn Lloyd-Jones (1899–1981). Z Romans Chapters 2:1–3:20 “The Righteous Judgment of God” (Grand Rapids: Zondervan, 1989), 147–149. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi