Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaka jest Modlitwa Pańska?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię twoje, niech przyjdzie Królestwo twoje, niech się spełni wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

- Ewangelia Mateusza 6:9-13
Komentarz

Czy ... czujesz się słaby i strachliwy? ... lub czy wątpisz czy Bóg cię usłyszał, ponieważ jesteś grzesznikiem? Wtedy przylgnij do słowa i powiedz: Mimo, że jestem grzesznikiem i niegodnym, to mam przykazanie Boga, które mówi mi by się modlić, oraz jego obietnicę, że łaskawie mnie wysłucha, nie z powodu mojej godności, ale z powodu Pana Chrystusa. Poprzez te środki możesz odpędzić myśli i wątpliwości, i radośnie uklęknąć i modlić się, nie patrząc na twoją godność lub niegodność, ale twoją potrzebę i jego słowo, na którym mówi ci, abyś budował; szczególnie odkąd umieścił przed tobą i włożył w twoje usta słowa jak i o co masz się modlić, tak żebyś radośnie słał te modlitwy przez niego, i mógł kłaść je na swoim sercu, żeby mógł je położyć poprzez swoją własną godność przed Ojcem .... Modlitwa Pańska jest ... jak to często było mówione, z pewnością najlepszą modlitwą, która kiedykolwiek została wypowiedziana na ziemi, lub jaką ktokolwiek mógł począć, odkąd Bóg Ojciec dał ją przez swojego Syna, i położył ją na jego ustach; Tak więc nie ośmielamy się wątpić, że to podoba się jemu bardzo. Poucza nas na samym początku, zarówno odnośnie jego przykazania jak i jego obietnicy, w słowie: „Ojcze Nasz”, itd., jako tego, który wymaga od nas tej czci, że mamy prosić go, jak dziecko od swojego ojca, i chce abyśmy mieli pewność, że chętnie da nam to czego potrzebujemy; i to jest dalej także część tego, że chlubimy się byciem jego dziećmi przez Chrystusa; i w ten sposób przychodzimy w zgodzie z jego nakazem i obietnicą, i w imieniu Pana Chrystusa, i stajemy przed nim z całą ufnością.

- Marcin Luter (1483–1546) Z Commentary on the Sermon on the Mount, translated by Charles A. Hay (Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1892), 246, 253–254. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi