Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

O co powinniśmy się modlić?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Całe Boże Słowo kieruje i inspiruje nas w tym o co powinniśmy się modlić, włączając w to modlitwę, której sam Jezus nas nauczył.

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

- Efezjan 3:1 4-21
Komentarz

Wielka jest korzyść jaką można czerpać z ... Pism i ich pomoc jest wystarczająca dla każdej potrzeby. Paweł pokazywał to kiedy powiedział: “Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.” (Rzym 15:4; 1 Kor 10:11) Boskie słowa, rzeczywiście, są skarbcem zawierającym każdy rodzaj lekarstwa, tak aby, czy ktoś potrzebuje poniżyć bezrozumną pychę, lub ... by podeptać miłość bogactwa, lub by pogardzić bólem, lub by kultywować radość i nabyć cierpliwość – w nich człowiek może znaleźć w obfitości środki by to uczynić.

- Jan Chryzostom (347–407). Z “Homily 37: On John” w The Fathers of the Church: Commentary on Saint John the Apostle and Evangelist: Homilies 1–47 by John Chrysostom, translated by Sister Thomas Aquinas Goggin (The Catholic University of America Press, 1957), 359. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi