Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Z jaką postawą (nastawieniem) powinniśmy się modlić?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Z miłością, wytrwałością oraz wdzięcznością; w pokornym poddaniu woli Bożej, wiedząc, że z powodu Chrystusa on zawsze wysłuchuje naszych modlitw.

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

- List do Filipian 4:6
Komentarz

Zanim przejdziesz do modlitwy, zadaj swojej duszy te pytania: W jakim celu, moja duszo, udajesz się do tego miejsca? Czy nie przyszłaś by rozmawiać z Panem w modlitwie? Czy on jest obecny; czy cię usłyszy? Czy jest miłosierny; czy ci pomoże? Czy twoja sprawa jest mała; czy nie dotyczy dobra twojej duszy? Jakich słów użyjesz, aby wzbudzić jego współczucie? Aby uczynić twoje przygotowania kompletnymi, rozważ że jesteś tylko pyłem i prochem, a on wielkim Bogiem, Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przywdziewa światłość jak ubranie; że jesteś niegodnym grzesznikiem, on jest świętym Bogiem; że jesteś tylko pełzającym robakiem, on jest wszechpotężnym Stwórcą. We wszystkich twoich modlitwach nie zapomnij podziękować Panu za jego łaski. Kiedy modlisz się, raczej pozwól swemu sercu być bez słów, niż twoim słowom być być serca. Modlitwa uczyni, że człowiek zaniecha grzechu, lub grzech pobudzi człowieka by zaniechał modlitwy.

- John Bunyan (1628–1688). Z “Mr. John Bunyan’s Dying Saying: Of Prayer” in The Works of That Eminent Servant of Christ John Bunyan, Volume 1 (Philadelphia: John Ball, 1850), 47. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi