Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest modlitwa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Modlitwa jest wylewaniem naszych serc przed Bogiem w chwaleniu, prośbie, wyznaniu grzechu i dziękczynieniu.

Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!

- Psalm 62:9
Komentarz

Jako że wrogowie twojej duszy zą uparci, misterni i mocni, a twój duchowy szkielet niestały, jest wielce konieczne żebyś żył w ciągłym pamiętaniu tych przebudzających przemyśleń. Cóż bardziej wskazanego, cóż bardziej potrzebnego tobie, jak by iść ostrożnie; by czuwać i modlić się, abyś nie popadł w pokuszenie? Poczucie twojej własnej słabości i niewystarczalności, zawsze powinno przebywać w twojej głowie i okazywać się w twoim postępowaniu. Jako że zepsucie natury jest wrogiem, który jest zawsze blisko ciebie, i zawsze w tobie, póki jesteś na ziemi; i jako że jest bardzo silnie nastawione by poprzeć każde pokuszenie z zewnątrz; powinieneś „strzec serca czujniej niż wszystkiego innego.” Czuwaj, pilnie czuwaj, nad wszystkimi jego wyobrażeniami, ruchami i tendencjami. Rozważ skąd one pochodzą i do czego skłaniają, zanim wykonasz jakikolwiek z celów w nich uformowanych.... To przemyślenie powinno spowodować, że każde Boże dziecko ugnie błagalne kolano, z największą częstotliwością, pokorą, i żarliwością: by żyć, niejako, przy tronie łaski; ani nie odpaść stamtąd aż będzie daleko od zasięgu niebezpieczeństwa. Pewne jest to, że im więcej widzimy z siły naszych przeciwników i z niebezpieczeństwa jakie od nich mamy, tym więcej będziemy ćwiczyć siebie w żarliwej modlitwie. – Czy możesz, o chrześcijaninie, być chłodnym i obojętnym, być nudny i niedbały, kiedy świat, ciało, i diabeł są twoimi zajadłymi i niestrudzonymi przeciwnikami?

- Abraham Booth (1734–1806) Z “The Reign of Grace” w Booth's Select Works (London: Chidley, 1839), 187–188. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi