Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak Duch Święty nam pomaga?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Duch Święty przekonuje nas o naszym grzechu, pociesza nas, prowadzi nas, daje nam duchowe dary oraz pragnienie służenia Bogu; i uzdalnia nas do modlitwy i rozumienia Bożego słowa.

(...) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych...

- List do Efezjan 6:17-18
Komentarz

Duch Święty mieszkający w nas daje prowadzenie i wskazówki. Fundamentalnie, zwykle, oświeca nasze umysły, daje nam oczy, zrozumienie, świeci w nas, przenosi nas z ciemności do cudownego światła, po czym ... jesteśmy w stanie widzieć naszą drogę, znać naszą ścieżkę, i rozróżniać Boże rzeczy .... Daje nowe światło i zrozumienie, po czym, ogólnie, jesteśmy zdolni rozróżniać, pojmować, i otrzymywać duchowe rzeczy.” ... Jest potrzeba więcej niż zwykłe oświecenie do otrzymywania, cieszenia się, ogarniania jakiejś szczególnej prawdy, i odrzucenia tego co jest jej przeciwne. To także jest dziełem Ducha, który mieszka w nas ... on umieszcza na każdej prawdzie nową chwałę, czyniąc i przedstawiając ją pożądaną dla duszy.... Siła przychodzi równie dobrze jak światło, przez wylanie Ducha na nas; siła do przyjmowania i praktykowania wszytkich jego łaskawych odkryć dla nas…. [Także] z tego zamieszkiwania Ducha mamy wsparcie. Nasze serca są doprawdy gotowe by zatonąć i zawieść podczas naszych prób; rzeczywiście, mała rzecz spowoduje, że tak się stanie: ciało, i serce, oraz to wszystko co jest w nas, mogą szybko zawieść.... Duch pomaga, dźwiga tę słabość, która jest gotowa by uczynić nas słabymi. Jak często bylibyśmy przełamani naszymi ciężarami gdyby Duch nie dał swojej mocy by je nieść i wesprzeć nas .... Jest Duchem łaski.... Jest Duchem świętości .... Jest Duchem radości i pociechy …. Jest Najwyższym oraz Świętym, który przebywa w wieczności, i wybrał by także zamieszkać we mnie.

- John Owen (1616–1683). Z “The Indwelling of the Spirit” in “The Doctrine of the Saints’ Perseverance Explained and Confirmed” in The Works of John Owen, edited by William Goold, Volume XI (New York: Robert Carter & Brothers, 1853), 343 – 361. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi