Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

W co wierzymy odnośnie Ducha Świętego?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Że jest Bogiem, wiecznie współistniejącym z Ojcem i Synem, i że Bóg udziela go bezpowrotnie wszystkim, którzy wierzą.

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

- Ewangelia Jana 14:16-17
Komentarz

Z tego powodu, kiedy nasz Pan tchnął na swoich uczniów i powiedział „Przyjmijcie Ducha Świętego” oczywiście chciał, aby to było zrozumiane, że Duch Święty nie był tylko Duchem od Ojca, ale też od jednorodzonego Syna. Ponieważ ten sam Duch jest, w rzeczy samej, Duchem od Ojca i od Syna, tworzącym z nimi trójcę Ojca, Syna i Ducha, nie stworzeniem, ale Stwórcą.

- Augustyn z Hippony (354–430). Z The City of God, translated by Marcus Dods (Digireads, 2009), 329–330. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi