Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Skoro jesteśmy odkupieni wyłącznie z łaski, wyłącznie przez wiarę, to skąd ta wiara pochodzi?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Wszystkie dary, które przyjmujemy od Chrystusa, przyjmujemy przez Ducha Świętego, włączając w to samą wiarę.

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.

- List do Tytusa 3:4-6
Komentarz

Musimy zdać sobie sprawę, że chrześcijaństwo jest najłatwiejszą religią na świecie, ponieważ jest to jedyna religia w której Bóg Ojciec i Chrystus oraz Duch Święty czynią wszystko. Bóg jest Stwórcą; nie mamy nic wspólnego z naszym istnieniem, lub istnieniem innych rzeczy. Możemy kształtować inne rzeczy, ale nie możemy zmienić faktu istnienia. Nie czynimy nic dla naszego zbawienia ponieważ Chrystus uczynił wszystko. Niczego nie musimy robić. W każdej innej religii musimy coś zrobić … ale z chrześcijaństwem nie robimy niczego; Bóg uczynił wszystko: stworzył nas i posłał swojego Syna; Jego Syn umarł i ponieważ Syn jest nieskończony, dlatego niesie całą naszą winę. My nie musimy nieść naszej winy, ani nie musimy zasłużyć na zasługę Chrystusa. On czyni wszystko. Więc w pewien sposób jest to najłatwiejsza religia na świecie.

- Francis Schaeffer (1912–1984). Z “The God Who Is There” w The Francis A. Schaeffer Trilogy: The Three Essential Books in One Volume (Wheaton: Crossway, 1990), 182–183. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi