Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Skoro jesteśmy odkupieni wyłącznie z łaski, wyłącznie przez Chrystusa, to czy ciągle musimy spełniać dobre uczynki i być posłuszni Bożemu Słowu?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Tak, ponieważ Chrystus, odkupiwszy nas przez swoją krew, także odnawia nas przez swojego Ducha; tak aby nasze życia mogły okazywać miłość i wdzięczność Bogu; tak abyśmy mogli być upewnieni co do naszej wiary przez owoce; i tak aby przez nasze pobożne postępowanie inni mogli zostać pozyskani do Chrystusa.

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia.

- 1 List Piotra 2:9-12
Komentarz

Tak jak ziemia nie wydaje owocu chyba że jest najpierw nawodniona z gory; podobnie jest ze sprawiedliwością z zakonu / prawa, robiąc wiele rzeczy nie robimy nic, i wypełniając prawo nie wypełniamy go, chyba że najpierw zostaniemy uczynieni sprawiedliwymi przez chrześcijańską sprawiedliwość, która nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością z zakonu / prawa.... Ale ta [chrześcijańska] sprawiedliwość jest niebiańska, której nie mamy sami z siebie, ale otrzymujemy ją z nieba; nie pracujemy na nią, ale z łaski jest uczyniona w nas, i jest zrozumiana przez wiarę.... Dlaczego, czy wtedy nic nie robimy? Czy nic nie robimy aby otrzymać tę sprawiedliwość? Odpowiadam, nic w ogóle. Ponieważ jest to doskonała sprawiedliwość, nic nie robić, nic nie słyszeć, nic nie wiedzieć z zakonu / prawa, lub z uczynków, ale by wiedzieć i wierzyć tylko temu, że Chrystus poszedł do Ojca i teraz go nie widać; że siedzi on w niebie po prawicy swojego Ojca ... jako ... nasz arcykapłan wstawiając się z nami, i rządząc nami i w nas, przez łaskę.... Ten kto zbacza od tej chrześcijańskiej sprawiedliwości, musi koniecznie wpaść w sprawiedliwość z zakonu / prawa; to jest by powiedzieć, kiedy stracił Chrystusa, musi wpaść w ufność swoim własnym uczynkom. Ale ... kiedy mam chrześcijańska sprawiedliwość rządzącą w moim sercu ... czynię dobre uczynki, jak i kiedykolwiek pojawia się okazja.... Ktokolwiek niezawodnie jest przekonany, że wyłącznie Chrystus jest jego sprawiedliwością, nie tylko radośnie i chętnie pracuje dobrze w swoim powołaniu, ale także poddaje się ... wszystkim ciężarom i wszystkim niebezpieczeństwom obecnego życia, ponieważ wie, że to jest Boża wola, i że to posłuszeństwo podoba się Jemu.

- Marcin Luter (1483–1546). Z Commentary on Galatians, translated by Erasmus Middleton (Grand Rapids: Kregel, 1979), xv–xviii. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi