Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co usprawiedliwienie i uświęcenie oznaczają?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Usprawiedliwienie oznacza naszą ogłoszoną sprawiedliwość przed Bogiem, uczynione możliwym przez śmierć Chrystusa i zmartwychwtanie dla nas. Uświęcenie oznacza naszą stopniową, rosnącą sprawiedliwość, uczynione możliwym przez dzieło Ducha w nas.

Do wychodźców ... wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.

- 1 List Piotra 1:1-2
Komentarz

Mimo że usprawiedliwienie i uświęcenie są błogosławieństwami łaski, i mimo że są nierozdzielne, to są oddzielnymi działanimi Boga; i jest, w różnych aspektach, szeroka różnica pomiędzy nimi. Różnica może być tak wyrażona – Usprawiedliwienie dotyczy osoby w sensie prawnym, jest jednorazowym dziełem łaski, i kończy się na względnej zmianie; to jest wolnością od kary, i prawem do życia; uświęcenie dotyczy jej w sensie fizycznym, jest ciągłym dziełem łaski, i kończy się na rzeczywistej zmianie, jeśli chodzi o jakość zarówno przyzwyczajeń jak i uczynków. Pierwsze jest przez sprawiedliwość bez nas; drugie jest przez świętość działającą w nas. To poprzedza jako przyczyna; tamto następuje jako skutek. Usprawiedliwienie jest przez Chrystusa jako kapłana, i dotyczy winy grzechu; uświęcenie jest przez niego jako króla, i odnosi się do jego panowania. Pierwsze pozbawia jego potępiającej mocy, drugie jego rządzącej mocy. Usprawiedliwienie jest natychmiastowe i kompletne we wszystkich jego poddanych; uświęcenie jest progresywne i doskonalone stopniowe.

- Abraham Booth (1734–1806). Z The Reign of Grace: From its Rise to its Consummation (Glasgow: Collins, 1827), 247–248. Tłum. Andrzej Kempczyński

[Uwaga – grupa słów związanych z uświęceniem w Nowym Testamencie powszechnie odnosi się do tego co dzisiaj nazywamy pozycyjnym lub definicyjnym uświęceniem.]


Zobacz inne pytania i odpowiedzi