Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co wierzymy, że jest prawdziwą wiarą?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Wszystko czego jesteśmy uczeni w ewangelii. Apostolskie Wyznanie Wiary wyraża to w co wierzymy następującymi słowami: „Wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny. Umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Zstąpił do piekła. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.”

Uznałem za konieczne ... napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.

- List Judy 1:3
Komentarz

Ale czym jest wiara? Nie opinią, nie więcej niż to, że jest to formą wyrazów; nie jest jakąś ilością opinii złożonych razem, nawet jeśli są prawdziwe. Ciąg opinii nie jest żadną Chrześcijańską wiarą, tak jak sznurek koralików nie jest Chrześcijańską świętością. To nie jest akceptacja jakiejś opinii, lub jakiejś liczby opinii. Człowiek może akceptować trzy lub dwadzieścia trzy wyznania: może akceptować cały Stary i Nowy Testament, ( przynajmniej na tyle na ile je rozumie) a mimo to ciągle w ogóle nie mieć chrześcijańskiej wiary. ... Wiara chrześcijańska ... jest boskim świadectwem lub przekonaniem uczynionym w sercu, że Bóg jest pojednany ze mną przez jego Syna; nieodłącznie połączone z pewnością w nim, jako łaskawie pojednanemu Ojcu, jak dla wszystkich rzeczy, tak szczególnie dla tych wszystkich dobrych rzeczy, które są niewidoczne i wieczne. Wierzyć (w sensie chrześcijańskim) to zatem by iść w świetle wieczności; i mieć jasny pogląd na, oraz pewność w Najwyższym, pojednanym ze mną przez swojego umiłowanego Syna.

- John Wesley (1703–1791). Z “Letter to the Rev. Dr. Middleton” w The Works of the Reverend John Wesley, Volume 5 (New York: Emory & Waugh, 1831), 757. Tłum. Andrzej Kempczyński

Zobacz inne pytania i odpowiedzi