Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czym jest wiara w Jezusa Chrystusa?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Wiara w Jezus Chrystusa jest uznaniem wszystkiego, co Bóg objawił w swoim Słowie, za prawdę, zaufanie jemu, oraz także, przyjęcie i poleganie jedynie na nim jeśli chodzi o zbawienie tak jak jest on nam oferowany w ewangelii.

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

- List do Galacjan 2:20
Komentarz

Z całej, najlepszej, najbardziej zrozumiałej i najpełniejszej definicji usprawiedliwiającej wiary, oraz najbardziej zgodnej z Pismem, o jakiej mogę pomyśleć jest ta, wiara jest całkowitym objęciem przez duszę objawienia Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. ... Jest to nazwane wierzeniem, ponieważ wierzenie jest pierwszą czynnością duszy w obejmowaniu opowiadania lub objawienia: are obejmowanie, kiedy jest się zaznajomionym z objawieniem lub deklarowaną rzeczą, jest właściwiej zwana wierzeniem, niż kochaniem lub decydowaniem.... Definicja mogłaby zostać wyrażona następującymi słowami: wiara jest całkowitym przylgnięciem i zgadzaniem się duszy z objawieniem Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela – lub taka: wiara jest obejmowaniem przez duszę tej prawdy Bożej, która objawia Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela – Lub taka: wiara jest całkowitym zgadzaniem się duszy i poleganiem na prawdzie Bożej, objawiającej Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Cała dusza zgadza się i uznaje prawdę, i obejmuje ją. Jest tam całkowite poddanie umysłu i serca objawieniu, oraz zwarcie z nim, przylgnięcie do niego, z przekonaniem, i ze skłonnością i uczuciem.

- Jonathan Edwards (1703–1758). Z “Concerning Faith” w The Works of Jonathan Edwards, Volume 2 (London: Ball, 1839), 580. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Dlaczego to pytanie jest tak ważne szczególnie w naszym polskim kontekście?

Ponieważ ludzie nie znają właściwej odpowiedzi na to kluczowe pytanie. Ludzie mają wypaczoną odpowiedź, złą odpowiedź.

Z czym najczęściej ludzie utożsamiają wiarę w Jezusa Chrystusa?

Kościół naucza o Jezusie Chrystusie więc ja w niego wierzę. To znaczy, nie za bardzo się orientuję w tym kim jest, ani co zrobił, albo czego nauczał, ale kościół naucza więc ja to przyjmuję. Ludzie deklarują wiarę w Boga, ale nie przejmują się zbytnio dogmatami. Ostatni sondaż TNS OBOP dla Gazety Wyborczej pokazał, że 80% katolików deklaruje wiarę w Boga, ale tylko 47% deklaruje wiarę w śmierć Jezusa na krzyżu. Ludzie myślą, że jeśli chodzą do kościoła to wierzą i w związku z tym nie muszą się obawiać Bożego gniewu.

Gdyby cię zapytano czym jest wiara w Jezusa Chrystusa to co byś odpowiedział?

Zaczyna się od uznania, że Biblia jest Słowem Bożym, i że wszystko o czym mówi jest prawdą. Następnie trzeba zaufać Jezusowi. Potem przyjęcie go takim jak nam przedstawia to Biblia, jak nam oferuje dobra nowina i poddanie się Jemu całkowicie, poleganie na nim całkowicie jeśli chodzi o zbawienie.

Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do poddania się Jezusowi we wszystkim, uznanie go za Pana i Zbawiciela. Tak jak to miało miejsce w życiu Pawła. Wiara w Jezusa tak wpłynęła na jego życie, że musiał i chciał służyć Jezusowi całym swoim życiem.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi