Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak możemy zostać zbawieni?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jego zastępczą przebłagalną śmierć na krzyżu; zatem mimo że jesteśmy winni bycia nieposłusznymi Bogu i ciągle jesteśmy usposobieni do wszelkiego zła, to jednak Bóg, bez żadnej naszej zasługi lecz tylko przez samą łaskę, przypisuje nam doskonałą sprawiedliwość Chrystusa kiedy upamiętujemy się i w niego wierzymy.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

- List do Efezjan 2:8-9
Komentarz

Usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem.... Osąd teraz wyrokuje na korzyść grzesznika zamiast przeciwko niemu. Pamięć patrzy wstecz na przeszłe grzechy, z ogromnym żalem za grzech, ale bez żadnego strachu przed nadchodzącą karą; ponieważ Chrystus spłacił dług swojego ludu do ostatniej joty i kreski, i otrzymał boże pokwitowanie; i chyba że Bóg może być tak niesprawiedliwy by żądać podwójnej zapłaty za jeden dług, żadna dusza, za którą Jezus umarł jako zastępstwo nie może zostać kiedykolwiek wrzucona do piekła. Wydaje się to być jedną z podstaw naszej oświeconej natury by wierzyć, że Bóg jest sprawiedliwy; czujemy, że tak musi być, i to daje nam z początku strach; ale czyż nie jest to cudowne, że to samo przekonanie, że Bóg jest sprawiedliwy, staje się potem filarem naszej ufności i pokoju! Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, ja, grzesznik, sam i bez zastępstwa, muszę być ukarany; ale Jezus staje w moje miejsce i jest ukarany za mnie; i teraz, jeśli Bóg jest sprawiedliwy, ja, grzesznik, stojący w Chrystusie, nigdy nie mogę być ukarany. Bóg musi zmienić swoją naturę zanim jedna dusza za którą Jezus był zastępstwem może kiedykolwiek przez jakąś ewentualność cierpieć bat prawa. Dlatego, Jezus zająwszy miejsce wierzącego – złożywszy pełny ekwiwalent wobec Bożego gniewu za wszystko co jego ludzie powinni byli cierpieć jako rezultat grzechu, wierzący może krzyknąć w chwalebnym zwycięstwie, „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?” Nie Bóg, ponieważ on usprawiedliwił; nie Chrystus, ponieważ on umarł, „więcej, zmartwychwstał.” Moja nadzieja nie żyje ponieważ nie jestem grzesznikiem, ale żyje ponieważ jestem grzesznikiem za którego Chrystus umarł; moja ufność nie jest w tym, że jestem święty, ale w tym że będąc nieświętym, on jest moją sprawiedliwością. Moja wiara nie opiera się na tym kim jestem, albo będę, lub czuję, lub wiem, ale w tym czym Chrystus jest, w tym czego dokonał, i w tym co teraz czyni dla mnie. Na lwie sprawiedliwości piękna panna nadziei jedzie jak królowa.

- Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) Z czytania na 25 września rano w Morning & Evening, Daily Reading by C.H. Spurgeon (Scotland: Christian Focus Publications, 1994). Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Jak możemy zostać zbawieni? Jak ważne jest to pytanie?

Bardzo ważne. Jest to najważniejsze pytanie jakie możemy sobie zadać ponieważ nie tylko dotyczy naszego życia teraz, ale dotyczy też naszej wieczności.

Ef 2:8-9 mówi, że zbawienie jest darem Boga. Co takiego Bóg zrobił? Co takiego Bóg dał?

Odpowiedź znajduje się np w J 3:16. Jezus Chrystus i to wszystko czego dokonał jest tym darem od Boga ponieważ w Jezusie jest zbawienie. Może też być Dz Ap 4:12 – zbawienie jest w Jezusie.

Co takiego zrobił Jezus?

Np. Kol 2:13-14; Hbr 9:11-12; Rzym 3:21-25

Jak możemy zostać zbawieni?

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ef 2:8-9; J 3:16; Rzym 3:24 i wiele innych.

W co musimy uwierzyć odnośnie Jezusa Chrystusa, aby być zbawionymi?

Generalnie we wszystko co o nim mówi Pismo. Ale przede wszystkim musimy uwierzyć dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie.

Na czym polega wiara w Jezusa Chrystusa?

To nie jest tylko intelektualne przyjęcie pewnych wiadomości i zgodzenie się z nimi. To jest działanie wynikające z tych wiadomości i prowadzące do całkowitego poddania się Chrystusowi, zdania się na Niego w wierze.

Co się z nami dzieje, kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa?

Zostajemy usprawiedliwieni, czyli Bóg ogłasza, że jesteśmy sprawiedliwi, że nie ma w nas żadnej winy i grzechu. (Rzym 5:1)


Zobacz inne pytania i odpowiedzi