Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co dzieje się po śmierci z tymi, którzy nie są zjednoczeni z Chrystusem przez wiarę?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

W dniu sądu otrzymają straszny ale sprawiedliwy wyrok potępienia ogłoszony przeciwko nim. Zostaną wyrzuceni sprzed łaskawej obecności Bożej do piekła, by zostać sprawiedliwie i ciężko ukaranymi, na zawsze.

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. ... Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

- Ewangelia Jana 3:16-18, 36
Komentarz

Temat piekła jest bolący, jest tym, o którym nie śmiem, nie mogę, nie wolno mi milczeć. ... Wiem, że niektórzy nie wierzą, że w ogóle jest jakieś piekło.... Nazywają to niezgodne z Bożym miłosierdziem.... Wiem ponadto, że niektórzy nie wierzą, że piekło jest wieczne. Mówią nam, że jest to nieprawdopodobne, żeby współczujący Bóg karał ludzi na wieki.... Wiem także, że niektórzy wierzą, że piekło istnieje, ale nigdy nie przyznają, że ktokolwiek tam zmierza.... Jest tylko jedna sprawa, którą trzeba rozliczyć, „co mówi Boże słowo.” Czy wierzysz Biblii? Zatem polegaj na niej, piekło jest realne i prawdziwe. Jest ono tak prawdziwe jak niebo – tak prawdziwe jak usprawiedliwienie z wiary – tak prawdziwe jak fakt, że Chrystus umarł na krzyżu.... Nie ma takiego faktu lub nauki w którą mógłbyś prawnie wątpić jeśli wątpisz w piekło. Nie wierz w piekło a odkręcisz, zakłocisz porządek oraz odłączysz wszystko w Piśmie. Równie dobrze możesz natychmiast odrzucić na bok swoją Biblię. Od „nie ma piekła” do „nie ma Boga” jest tylko kilka kroków. Czy wierzysz Biblii? Zatem polegaj na niej, że piekło będzie miało mieszkańców.... Ten sam błogosławiony Zbawiciel, który teraz zasiada na tronie łaski, pewnego dnia zasiądzie na tronie sądu, I ludzie zobaczą, że jest coś takiego jak gniew Baranka…. Czy wierzysz Biblii? Zatem polegaj na niej, że piekło będzie intensywną i niewysłowioną niedolą.... Dół, więzienie, robak, ogień, pragnienie, mrok, ciemność, płacz, zgrzytanie zębów, druga śmierć – wszystko te ... formy biblijne coś znaczą.... Czy wierzysz Biblii? Zatem polegaj na niej, że piekło jest wieczne. Ono musi być wieczne, albo słowa w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Na wieki wieków, wieczny, nieugaszony, nigdy nie umierający – wszystkie te wyrażenia użyte odnośnie piekła, oraz wyrażenia, które nie mogą być wyjaśnione.... Jeśli człowiek może uciec od piekła bez wiary w Chrystusa, lub uświęcenia Ducha, grzech już dłużej nie jest nieskończonym złem, i nie było tak wielkiej potrzeby, żeby Chrystus dokonał przebłagania. – A gdzie w tym jest zapewnienie by mówić, że piekło może zawsze zmienić serce, albo przygotować je na niebo? Ono musi być wieczne, albo piekło przestałoby w ogóle być piekłem.... Uderzające jest widzieć tak wiele fragmentów w Piśmie. Uderzające jest widzieć, że nikt nie mówi tyle o nim co nasz Pan Jezus Chrystus, ten łaskawy i miłosierny Zbawiciel, oraz apostoł Jan, które serce wydaje się być pełne miłości.

- John Charles Ryle (1816–1900). Z Consider Your Ways (London: Hunt & Son, 1849), 23–26. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Co ludzie mają na myśli kiedy mówią o piekle? Jakie znaczenie ma to słowo?
  • Przeszedłem przez piekło – miałem ciężki czas, bardzo cierpiałem
  • Mam piekło w domu – mam ciężką sytuację z żoną/mężem/ojcem/matką/dziećmi, kłócimy się
  • Piekielnie dobra zabawa – bardzo dobra zabawa
  • Piekielnie dobry – bardzo dobry

To słowo ma zarówno negatywne jak i pozytywne znaczenie.

Jaki ładunek niesie to słowo ze sobą w Biblii? Jak Biblia mówi o piekle?

Wyłącznie negatywny. Kiedykolwiek jest mowa o piekle to zawsze ma to negatywny kontekst, nieprzyjemny kontekst. Np. Mk 9:42-48

Czy Biblia dużo mówi o piekle?

Biblia mówi o piekle. Co ciekawe najwięcej o piekle mówi Pan Jezus. Więcej niż wszyscy inni biblijni autorzy razem wzięci.

Dlaczego Pan Jezus tyle mówi o piekle?
  • Po pierwsze widać, że jest to ważne.
  • Po drugie widać, że jest ono realne.
  • Po trzecie widać na czym ono polega.
  • Po czwarte widać, że Pan Jezus nie chce aby ktokolwiek tam poszedł.
Jakie słowa w Biblii są użyte na określenie piekła?

Sheol (hbr), hades i gehenna (gr); ge(ben)hinnom – dolina synów Hinnoma, w skrócie Gehinnom, gr gehenna, są jeszcze inne określenia jak zewnętrzna ciemność, ogień nieugaszony.

Czym jest piekło?
  • Piekło jest miejscem do którego idą po śmierci ludzie bezbożni, którzy nie pojednali się z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Łk 16:19-31; 2 Tes 1:8-9; Obj 21:8
  • Piekło jest miejscem świadomego cierpienia. Mk 9:42-48; Łk 16:19-31.
Czy jest druga szansa dla tych, którzy są w piekle?

Nie ma. Jest śmierć a potem już tylko sąd. Hbr 9:27-28.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi