Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dlaczego Odkupiciel musi być prawdziwie człowiekiem?

Nowy Katechizm Miejski

Timothy Keller, Sam Shammas
Tłum. Andrzej Kempczyński

Uwaga: Tłustą czcionką zaznaczono odpowiedź w formie przeznaczonej do katechezy dzieci.

Żeby w ludzkiej naturze mógł w naszym imieniu doskonale być posłusznym całemu prawu i cierpieć karę za ludzki grzech; a także żeby mógł współczuć z naszymi słabościami.

Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.

- List do Hebrajczyków 2:17
Komentarz

Boży Syn stał się człowiekiem, aby uzdolnić ludzi by stali się synami Bożymi .... Druga Osoba w Bogu, Syn, sam stał się człowiekiem, przyszedł na świat jako właściwy człowiek – prawdziwy mężczyzna o konkretnym wzroście, z konkretnym kolorem włosów, mówiący w konkretnym języku, ważący tyle kilogramów. Odwieczna Istota, która zna wszystko, i która stworzyła cały wszechświat, stała się nie tylko mężczyzną ale (przed tym) dzieckiem .... Rezultatem tego było, że teraz macie człowieka, który naprawdę był tym, czym wszyscy ludzie mieli być .... A ponieważ cała trudność dla nas leży w tym, że naturalne życie musi zostać, w pewnym sensie, „zabite”. Wybrał ziemski żywot, który zawierał zabicie Jego ludzkich pragnień na każdym kroku – bieda, niezrozumienie ze strony jego własnej rodziny, zdrada przez jednego z jego bliskich przyjaciół, bycie wyśmianym i sponiewieranym przez policję, oraz egzekucja przez torturę. A potem, będąc tak zabitym – zabijanym w pewnym sensie każdego dnia – ludzka istota w Nim, ponieważ była zjednoczona z boskim Synem, powróciła znowu do życia. Człowiek Chrystus powstał znowu: nie tylko Bóg. Oto całe sedno. Po raz pierwszy zobaczyliśmy prawdziwego człowieka … całkowicie i wspaniale ożywionego. Zatem, jaka jest różnica jaką sprawił dla całej ludzkiej masy? Jest po prostu ta: że sprawa stania się synem Bożym, bycia zmienionym z rzeczy stworzonej w rzecz poczętą, przejścia z tymczasowego biologicznego życia w ponadczasowe „duchowe” życie, zostało dla nas uczynione .... Oczywiście, można to wyrazić na wszystkie rodzaje różnych sposobów. Można powiedzieć, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Można powiedzieć, że Ojciec przebaczył nam ponieważ Chrystus uczynił dla nas to co my powinniśmy byli uczynić .... Można powiedzieć, że Chrystus pokonał śmierć. One są wszyskie prawdą.

- C. S. Lewis (1898–1963). Z “Mere Christianity” in The Complete C. S. Lewis Signature Classics (New York: Harper Collins, 2002), 145–146. Tłum. Andrzej Kempczyński

Dodatkowe pytania
(Autor: Andrzej Kempczyński)

Z wszystkich stworzonych istot na ziemi, które mogą grzeszyć?

Tylko człowiek. Tylko człowiek zgrzeszył i grzeszy. Pozostałe istoty nie mają moralności więc nie mogą grzeszyć.

Jeżeli zgrzeszy człowiek to kto powinien ponieść konsekwencje tego grzechu?

Sprawiedliwość wymaga, żeby człowiek, ten który zgrzeszył, poniósł karę za grzech. Nikt nie posyła do więzienia krowy, albo konia, albo psa w zamian za winnego. Człowiek popełnia przestępstwo to człowiek musi otrzymać za nie karę. W związku z tym, że Odkupiciel przyszedł odkupić ludzi, więc musiał się stać człowiekiem (Hbr 2:17).

A czy w ST Bóg nie pozwolił, aby krwią zwierząt dokonywano przebłagania za grzech?

Pozwolił. Ale krew kozłów nie była doskonałą ofiarą. Krew zwierząt tylko przykrywała grzech a nie zmazywała go, lub usuwała. Krew zwierząt mogła zewnętrznie oczyścić człowieka, ale jego serce pozostawało nie zmienione. W związku z tym trzeba było powtarzać ofiarę (Hbr 9:13; 10:1). Te ofiary nikogo nie mogły przyprowadzić do wewnętrznej doskonałości.

Jakim człowiekiem musiał być Odkupiciel?

Ponieważ Bóg wymagał doskonałej ofiary Baranka niewinnego i nieskalanego w związku z tym Jezus musiał taki być – niewinny i nieskalany jeśli chodzi o grzech. We wszystkim był taki jak my, za wyjątkiem grzechu. Doświadczył wszystkiego co my, za wyjątkiem grzechu (Hbr 4:15). A ponieważ przeszedł przez wszystko co my to może współczuć nam z naszymi słabościami. Może działać na naszą korzyść widząc, że tego bardzo potrzebujemy.

Skąd wiemy, że Jezus był prawdziwym człowiekiem?

Jego poczęcie było w pewnym sensie naturalne, tak jak w przypadku każdego innego człowieka, za wyjątkiem tego, że Duch Święty sprawił „zapłodnienie” (czy co tam miało miejsce) jajeczka w ciele Marii. Ciąża Marii trwała 9 miesięcy (Łk 2:6). Urodził się tak jak każde inne dziecko. Został obrzezany (Łk 2:21). Rozwijał się tak jak każde inne dziecko (Łk 2:40). Odczuwał zmęczenie i potrzebował odpoczynku (J 4:6). Spał, odżywiał się, miał ubranie, sandały. Miał różne uczucia. Odczuwał ból. W jego żyłach płynęła krew, miał ludzkie ciało. Doświadczył śmierci. Określał siebie jako Syn Człowieczy. Uważano go za syna Józefa. To wszystko mówi nam, że Jezus był w pełni człowiekiem.

Na czym polegała doskonała ofiara, którą Jezus musiał złożyć?

Po pierwsze Jezus musiał być doskonale posłuszny Ojcu, całemu prawu. Jezus powiedział, że nie przyszedł rozwiązać zakonu, ale go wypełnić. Wypełnił doskonale zakon. Był doskonale posłuszny. Ale to nie wystarczyło. Tam gdzie jest przestępstwo musi być też kara za nie. Więc nie wystarczyło, że Jezus wniósł doskonałe posłuszeństwo. Aby jego ofiara była doskonała musiał wziąć na siebie karę należną za grzech. Jezus musiał umrzeć. Więc Jezus był doskonale posłuszny prawu Bożemu ale też na sobie poniósł karę za grzech ludzi.


Zobacz inne pytania i odpowiedzi